Julian Honts
IMG_9994bweb.jpg
Nicole Alexander
 Brandon Niederauer
Julia, Katonah, NY
Jason Ulysses
Reine Honts
Rachel, NYC.
Eliana Litos
Yonah, Katonah, NY
IMG_4054aweb.jpg
IMG_1596aweb.jpg
Quinn, Manhattan
Lindsay, Manhattan
Sam, Minnewaska State Park
IMG_0022aweb.jpg
Ian & Milo, Riverside Park, NYC
Ian & Milo, Riverside Park, 2014
Annie, Riverside Park, 2013
Annie & Maddie, Riverside Park, 2014
Savannah, Venice, FL
Central Park
Sam & Arthur, Catskill Animal Sanctuary, Saugerties, NY
Savannah, Venice, FL
Ivy, Upper West Side, NYC
Reading, PA
JCC, Upper West Side
Pablo, Upper West Side, NYC
XiXi
Sam, Harlem, NYC.
Sam, Rockefeller State Park Preserve
Sam, Maplewood, NJ
IMG_2613.JPG
IMG_2927.JPG
prev / next